Poland pg

Polska

BPIE wzmacnia swoją obecność w Polsce poprzez współpracę z partnerami krajowymi

Działania BPIE w Polsce sięgają 2012 roku. BPIE wraz z polskimi partnerami opracowała ambitną mapę drogową przejścia do budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii, co pozwoliłoby znacznie zmniejszyć zarówno zużycie energii jak i emisję CO2.

W kolejnych latach, BPIE wzmacniało swoją obecność w Polsce i wraz z partnerami uczestniczyło w opracowaniu „Strategii modernizacji budynków: mapa drogowa 2050”. Rolą BPIE było przeprowadzenie analiz techniczno-ekonomicznych oraz ocena kosztów i korzyści płynących z modernizacji polskich zasobów budowlanych.

Dalsza obecność BPIE w Polsce będzie koncentrować się na:

  • Monitorowaniu procesu opracowywania kompleksowej, narodowej strategii termomodernizacji w kontekście zbliżającej się aktualizacji Krajowego Planu Działań zgodnie z wymaganiami dyrektywy EED,
  • Ocenie zagadnień związanych z finansowaniem modernizacji a w szczególności ustaleniu, co można zrobić aby zwiększyć dostępność wsparcia dla procesu termomodernizacji budynków w Polsce (analiza – Finansowanie poprawy efektywnosci energetycznej budynków w Polsce),
  • Przekazywaniu informacji o przykładach najlepszych praktyk, które mogą zostać zaadoptowane do warunków polskich,
  • Zachęcaniuwłaścicieli budynkówi inwestorówdo podjęcia działań modernizacyjnych, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju rynku w kierunku głębokiej termomodernizacji.

Raport dotyczący sposobów finansowania poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce został opublikowany na początku 2016. W wyniku kolejnych prac przygotowano propozycję nowego mechanizmu wsparcia dla termomodernizowanych budynków jednorodzinnych w Polsce oraz określono dla nich wymagania techniczne.

Po opublikowaniu pakietu Komisji Europejskiej „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, BPIE przygotowała krótką analizę jego elementów mających wpływ na osiągnięcie tytułowej wizji i określiła braki, którymi należy się zająć w ramach prac legislacyjnych prowadzonych w Radzie Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Polska wersja dokumentu, uzupełniona o szanse i wyzwania dla Polski, jest już dostępna.

Ciekawe czytać: Transformacja energetyczna budynków w UE. Początek IV rewolucji przemysłowej w Europie.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem, Szymonem Firlągiem: Szymon.firląg [at]bpie.eu

Share: