National initiatives: BPIE in Romania

Romania

BPIE îşi propune să sprijine implementarea eficientă a politicilor europene privind energia în clădiri şi să contribuie la dezvoltarea unei pieţe a clădirilor eficiente energetic.

Iniţiativa BPIE în România, iniţiată in 2011, are ca misiune sa sprijine implementarea ambiţioasă a politicilor UE privind eficienţa energetică în clădiri şi să contribuie la dezvoltarea unei pieţe pentru clădirile eficiente energetic şi care folosesc surse de energie regenerabilă.

Pentru a-şi atinge scopurile, BPIE a stabilit de-alungul anilor o colaborare strategică cu autoritaţile naţionale, şi împreună cu alţi actori importanţi, a contribuit la o implementare eficientă a legislaţiei UE privind clădirile şi a sprijinit procesul de a găsi o solutie pentru principalul obstacol din calea renovărilor in România, si anume finanţarea.

Ca urmare a eforturilor comune, România a primit peste 100 de milioane de euro prin fondurile structurale UE, iar BPIE a sprijinit acţiunile concertate pentru implementarea programului dezvoltat din aceste foduri pentru renovarea caselor deţinute de persoanele cu venituri mici.

BPIE sprijină deasemenea in mod activ autoritaţile române în completarea lacunelor de date care permit crearea foilor de parcurs pentru renovare (punând accent pe casele unifamiliare, care nu sunt acoperite de schema curentă). Dupa un proces de consultare, BPIE a conceput o strategie de renovare pentru Romania care a fost in mare masură preluată de către Guvern si trimisă Comisiei Europene in 2014 în conformitatea cu cererea Directivei privind eficienţa energetică (EED, Articolul 4). Aceasta a devenit lege. BPIE a analizat strategia actuală a României pentru renovare în studiul său „Strategii de renovare in ţări UE selectate” si a constatat ca România este pe drumul cel bun, dar foaia de parcurs ar mai putea fi îmbunătăţită. A doua versiune a strategiei de renovare a fost trimisă la începutul anului 2018 și se bazează pe prima versiune și pe analize BPIE.

BPIE a furnizat informaţii relevante pentru crearea unei strategii pentru implementarea clădirilor cu consum aproape zero (nZEB), dar şi a metodologiei cost optimale pentru renovarea clădirilor. Recomandările BPIE au fost recunoscute în planul naţional de acţiune privind nZEB care poate fi regăsit în raportul pe ţară pentru „Concerted Action” asupra implementarii Directivei privind performanţa energetică a clădirilor (EPBD). Din moment ce metodologia cost optimală este încă o prioritate in România (asa cum este prevăzut in EPBD 2010), BPIE continuă să sprijine acest proces.

In urma lansării pachetului legislativ Energie Curata pentru toti Europenii, BPIE a publicat un brief care analizeaza toate elementele propuse de Comisia Europeana in legătură cu eficienta energetică in cladiri si scoate in evidenta aspectele care par a lipsi si pot fi adresate in procesul negocierii dintre Consiliu si Parlamentul European. O versiune in limba romana, continand implicatiile pentru Romania este acum disponibila.

Ȋn cadrul proiectului european ENTRANZE mai multe activităţi au fost desfăşurate în România cu accent pe conceperea unor scenarii si recomandări pentru renovarea în profunzime a stocului de clădiri spre nivelul nZEB. Prin colaborarea cu experţi naţionali şi cu ministerele relevante, BPIE a întocmit o hartă a stocului existent de clădiri, a promovat exemple de bune practici cu privire la scheme de finanţare şi a identificat politicile ce ar trebui implementate. Aceste recomandări pot fi regăsite pe website-ul proiectului.

Aceste activităţi sunt parţial continuate în contextul proiectului european ZEBRA2020 care îşi propune să monitorizeze absorbţia de nZEB pe piaţă şi să genereze informaţii şi dovezi pentru evaluarea politicilor şi optimizarea acestora.

 

Pentru mai multe informaţii despre activitaţiile noastre în România puteţi să ne contactaţi la info[at]bpie.eu

Share: